SROOGLE . RU
VIDEO

About this Youtube video: Tohle video je pro v echny co rozum e i na eho kmene. Jen d ky v m nebyl Most jen takov to uknut v bu t ku. Na jak sc ny nejrad ji vzpom n te V echny d ly si m ete kdykoliv pustit v iVys l n .