SROOGLE . RU
VIDEO

About this Youtube video: V satirick m seri lu Most je m sto m stem kde se boj b l ern ch e i N mc transsexu lov homosexu l mu i en a eny mu a v ichni samoty. Nap klad brat i Lud k a Pavel dlouho se nevid li a nikdy se nem li p li v l sce. P i prvn m setk n po mnoha letech bude Lud k velmi p ekvapen jak se jeho bratr za tu dobu zm nil... Hlavn postavy Martin Hofmann Lud k Erika Starkov D a Vedlej postavy Michal Isten k Eda Jitka van arov Ji Schmitzer Re ie Jan Pru inovsk Sc n Petr Kole ko Kamera Petr Koblovsk Tv rci Petr Kole ko .