SROOGLE . RU
VIDEO

About this Youtube video: De Marke yle daha fazla spor i in kanala abone olmay unutmay n De Marke Quiz 2. sezonuna h z kesmeden devam ediyor. Quiz in 8. b l m nde Tivibu Spor un ba ar l sunucusu Niko Yenibayrak konu umuz oldu. Zirveye g z diken Niko Yenibayrak ile Quiz ba l yor De Marke Sokakta Parkur Trib n Hikayeleri De Marke Trib nde VLOG De Marke Quiz Ma lar ve Sporcular Hakk nda Bilgiler En yiler .